Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Fractie.

Fractievoorzitter
Mieke Hoek.
Mieke Hoek, reeds 19 jaar gemeenteraadslid, is de lijsttrekker van Het Vechtse Verbond. Het raadslidmaatschap is haar passie. 'Als bestuurder is het belangrijk dat je bij iedere besluitvorming een zorgvuldige afweging maakt.

Voor maatschappelijke belangen en het welzijn van alle inwoners van Stichtse Vecht, zet ik mij graag volledig in. Daardoor heeft het Vechtse Verbond al menig zichtbaar resultaat behaald.
Ik ga voor persoonlijk contact en verdiep mij in de problemen of wensen van inwoners. In combinatie met mijn lidmaatschap van 50PLUS in de Provinciale Staten, heb ik veel dossierkennis opgebouwd. Dat komt mij ook voor Het Vechtse Verbond goed van pas. Ik vind het belangrijk dat aan alle inwoners ruimte wordt geboden om mee te denken bij ontwikkelingen, die de inwoners direct en/of indirect aangaan.

Commissielid
Raymond Fiscalini.
Ik ben gehuwd, heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Geboren in Utrecht en sinds 1985 woonachtig in Maarssenbroek. Sinds 2019 ben ik met pensioen, na ruim 34 jaar gewerkt te hebben bij de gemeentepolitie Amsterdam. Daar veel ervaring opgedaan op management niveau en als bestuurder.Ik heb gekozen om actief te worden in de politiek, omdat ik vind dat meepraten van invloed kan zijn. Mijn keuze voor Het Vechtse Verbond is een bewuste keuze voor een lokale partij, die staat voor de inwoners van Stichtse Vecht. Een partij die juist door zijn onafhankelijkheid van de "Haagse partij invloeden" zich lokaal vrij kan inzetten voor de belangen van de inwoners van Stichtse Vecht.
Ik sta voor openheid, duidelijkheid, no nonsens, participatie/ inspraak van inwoners, veiligheid, rechtvaardigheid. Onvoorwaardelijk kiest Het Vechtse Verbond hiervoor bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat van de inwoners van Stichtse Vecht. Het Vechtse Verbond doet dit altijd met open vizier, zonder eigen belang. Ik vind het van het grootste belang dat de inwoner centraal staat. De inwoner moet altijd de bepalende factor zijn in de politieke arena via de door die inwoners gekozen volksvertegenwoordiging.
Met grote zorg kijk ik bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie, windmolenparken en zonnevelden. Zorg ook voor de ontwikkelingen op de woningmarkt, de leefbaarheid en de veiligheid, onze wegen, ouderenbeleid en jeugdzorg, Er staat ons veel te doen, geef ons die kans om uw stem via Het Vechtse Verbond te laten horen.

Info@HetVechtseVerbond.nl