Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Economie & werkgelegenheid

• Het Vechtse Verbond is tegen verhoging van belastingen met meer dan het inflatiepercentage.

• Verhogingen gemeentelijke belastingen alleen als noodzaak is aangetoond

• Behoud en bevordering van werkgelegenheid is voor onze dorpen en kernen van groot belang, daarom behouden van kleine voorzieningen zoals een supermarkt in de kleinere dorpskernen

• Waarborgen van een gezond ondernemersklimaat is belangrijk

• Kleine kernen beleid is een speerpunt

• Stimuleren van het winkelklimaat in de dorpskernen met een regiofunctie
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl