Het Vechtse Verbond
SAMEN VERBINDEN - OPEN & TRANSPARANT
Sportaccommodaties, beweegobjecten en speelplaatsen.

• Het Vechtse Verbond onderschrijft de missie van de gemeente dat “iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en/of bewegen, in zijn of haar eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten”

• Alle initiatieven daartoe, al dan niet in verenigingsverband zullen worden ondersteund

• Voorzieningen daartoe moeten qua kwantiteit en kwaliteit van een goed niveau zijn

• Het achterstallig onderhoud en de vervanging van de sportaccommodaties zal zo snel mogelijk moeten worden opgepakt
Dorpskernen
 • Behouden Dorpshuizen, scholen en brugwachters kleine kernen
 • Bereikbaarheid
Leefomgeving
Wijken & Welzijn
 • Dorp/Wijkraden zijn actief betrokken
 • Wijkagenten terug
 • Zorg voor onze openbareruimte
Energietransitie
 • Geen Windturbines
 • Stoppen met 'van het gas af'
 • Hanteren zonnelader
Woningen & Bouwen
 • Betaalbare woningen starters
 • 30% Sociale sector bij nieuwbouw
 • Scherper woonbeleid
Economie & werkgelegenheid
 •  Tegen verhogingen belastingen
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Kleine kernen beleid
Sport
 • Aandacht voor onderhoud sportvelden
 • Sporten mogelijk voor iedereen
Veiligheid
 • Belangrijk dat inwoners zich veilig voelen
 • Meer steun voor politie/hulpverleners ect
 • Betere handhaving
Financiële huishouding en projecten
 • Bewoners eerder betrekken bij projecten
 • Goede balans tussen economische belangen en inwoners

Info@HetVechtseVerbond.nl